Simons och Mattias dykäventyr

Vill du följa våra upptåg och strapatser kan du göra det här, på YouTube eller på instagram!

Kanske dyker vi upp just hos dig. Precis när du hoppat ombord efter grillningen på de sköna, solvarma hällarna. Precis då, när nycklarna, telefonen eller solglasögonen glider ur fickan och så förargligt glider över relingen och plumsar i spat. Kanske är det just då vi dyker upp och ser till att du får upp dina kära ägodelar från böljan den blå… Kanske vi ses i sommarkvällen!